Pasta Miedziana WR-P 1100 0,5 kg

WR-P 1100

Opis produktu:

Wysokotemperaturowa pasta Miedziana WR-P 1100 . jest przeznaczona do pracy w warunkach wysokiej temperatury do1100°C oraz agresywnym środowisku. Wyjątkowo odporna na ścieranie, wypłukiwanie wodą, parą, odporna na większość nie stężonych kwasów i ługów.

Zastosowanie:

Pasta chroni powierzchnię przed agresywnym środowiskiem a co za tym idzie przed rozwojem korozji oraz wpływem wysokich temperatur. Ułatwia demontaż elementów, które ulegają zapiekaniu i zatarciom oraz elementów pracujących w bardzo agresywnym środowisku. Bardzo szeroki zakres temperatur; od -20°C do 200°C jako smar plastyczny, od 200°C do 1100°C jako środek rozdzielczy.

Sposób użycia:

Unikać tworzenia się mgieł produktu, W razie inhalacji zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. W razie kontaktu z oczami przemyć otwarte oczy dużą ilością wody przez 15-20 minut. W razie kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli nastąpi podrażnienie zapewnić pomoc medyczną. Zabrudzoną odzież zdjąć. W rzazie pożaru nie używać wody w strumieniu.