Tester szczelności WR5010 520 ml

INDEX WR5010

Opis produktu:

Tester szczelności est przeznaczony do lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych i sprężonego powietrza. Po rozpyleniu preparatu na badaną powierzchnię natychmiast następuje lokalizacja nieszczelności w postaci tworzących się pęcherzyków powietrza.

Jako środek pędny w produkcie zastosowano dwutlenek węgla jako gaz pędny , umożliwia to bezpieczne stosowanie preparatu nawet przy pracy z gazami palnymi. Tester szczelności DC021 jest, nie palny, nie powoduje korozji , hipoalergiczny ,toksycznie bezpieczny, obojętny dla uszczelek i innych materiałów, tj. tworzywa sztuczne czy metali, dobrze się pieni, przyjazny dla środowiska.

Zastosowanie:

- przewody ze sprężonym powietrzem, gazem płynnym ziemnym
- przewody sprężarek
- zbiorniki gazowe
- instalacje LPG
- złącza i inne miejsca gdzie mogą wystąpić nieszczelności
- złącza śrubowe, połączenia nitowane
- urządzenia pracujące pod ciśnieniem, połączenia kołnierzowe

Sposób użycia:

Mocno wstrząsnąć pojemnikiem w celu wymieszania produktu, następnie nanieść na powierzchnię.